بام سبز

باشگاه فرهنگی ورزشی ارمغان

حامی فرزندان غدیر

چابهار بیزنس سنتر

مرکز اداری چابهار بیزنس سنتر

رسالت اجتماعی

شرکت ارمغان ایرانیان با پیاده سازی طرح بام سبز قصد در ترویج فرهنگ ایجاد و گسترش فضای سبز داشته تا فعالیت های خود را در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست هدفمند سازد.

باشگاه فرهنگی ورزشی ارمغان

شرکت ارمغان ایرانیان در راستای سیاست های صیانت از مسئولیت های اجتماعی خویش با هدف تقویت روحیه جوانان ، انگیزش و نشاط آنان تیم فوتسال برتر شهرستان چابهار را مورد حمایت های معنوی و مادی خویش قرار داده است تا در آینده ای نزدیک بتوانیم شاهد حضور ایشان در لیگ های برتر قهرمانی کشور باشیم.

همچنین شرکت ارمغان ایرانیان با حمایت از ایتام تحت پوشش موسسه خیریه فرزندان غدیر سعی داشته تا قدمی هر چند کوچک در فعالیت های خیرخواهانه بردارد.

مرکز اداری چابهار بیزنس سنتر حامی یازدهمین گردهمایی خیرین فرزندان غدیر مشهد با حمایت از ایتام تحت پوشش موسسه خیریه فرزندان غدیر سعی داشته تا قدمی هر چند کوچک در فعالیت های خیرخواهانه بردارد.