معرفی طبقات و مشخصات واحدهای اداری پروژه

طبقات و مشخصات واحدهای چابهار بیزینس سنتر طراحی شده که در پلان های ارائه شده قابل مشاهده است.

چابهار بیزنس سنتر
چابهار بیزنس سنتر